Krásné odpoledne milé žabičky!  

 
 
 

Pro nemocné!!!

Pro Toma Husáka ANJ str. 40 za středu

 
Pátek
M - učeb. str. 40/cv. 1,2
   - prac. seš. str. 26/ cv. 1,2,3,4,5,6
                      str. 27/cv.7,8,9,10
                      str. 14 - celá strana
Čj - učeb. str. 64/cv.4 do sešitu, 5 - u podst. jm. rodu ženského urči pád, číslo, rod a vzor
 
Čtvrtek
Čj - prac. seš. dodělání cvičení 19
M - prac. seš. str. 24/cv.9,10
                     str. 25 celá
Přv - str. 30,31
 
středa
Čj - prac. seš. str. 49/cv.17,18
                           50/cv. 19 - jen a
- pracovní list na opakování slovních druhů - dodělávání
M - prac. list na písemné násobení
 
úterý
Prac. list na opak. slovních druhů
Čj - učeb. str. 63/cv.2,3
    - prac. seš. str. 49/cv.16 
M - učeb. str. 36/cv.4
   - prac. seš. str. 24/cv.7,8
 
pondělí
Čj - prac. list na opakování vyjmenovaných slov
Opak. rodu středního + ženkého
    - prac. seš. str. 48/cv. 14,15,16
M - učeb. str. 35/cv.1,2 - do sešitu, za DÚ 3
    - prac. seš. str. 24/ cv. 6
Přv - str.29