Krásné odpoledne milé žabičky!  

Informace k přihlášení do aplikace Bakaláři jsou uvedeny na záložce Důležitá upozornění...
 
 
 
 
 

Pro nemocné!!!

 
Po
M - Opakování násobení a dělení  učeb. str. 24/cv. 5 - dú
   - prac. seš. str. 19/cv.11,12
Čj - přídavná jména, podstatná jména - opak. , skladba vět
     - učeb. str. 84 - ZÁJMENA
     - učeb. str. 85 - druhy zájmen  
Čtení str. 95-98
 
 
 
Út 
M - Opakovací test - +,-,*,: - slovní úloha
Geometrie - prac. seš. str. 37
Početník str. 32/cv.1
Čj - druhy zájmen  - učeb. str. 85 + text Já Baryk + úkoly
    - prac. seš. str. 53/cv.1 a,b
 
 
St
M - prac. seš. str. 19/cv. 13,14,15 
    - početník - kontrola str. 32
 
 
Čt
M - učeb. str. 25/cv.6,7  cv.8 za DÚ
Čj - učeb. str. 86 - zájmena osobní - skloňování osobních zájmen
                         /cv. 1,2,3
               str. 87/cv. 3,4
 
 
 
Čj - prac. seš. str. 53/cv.1a,b
    - učeb. str. 85/ druhy zájmen
               str. 87/cv. 5,6
Přv - učeb. str. prac. seš. str. 23
Čítanka str. 99- 102