Vážení rodiče a přátelé školy,

 

rádi bychom Vás všechny přivítali na webových stránkách
,,Žabiček z 5.B", kde najdete mnoho užitečných, ale i zajímavých informací.

Především rodičům bychom rádi doporučili, aby pravidelně
kontrolovali aktuální informace v rubrikách:

>  aktuality (třídní akce, důležitá upozornění..)

>  harmonogram školního roku (prázdniny, třídní schůzky..)

>  učivo (měsíční plán výuky)

>  pomůcky na výuku

Doufáme, že se Vám naše webové stránky budou líbit a že nás zase brzy navštívíte.

 Za Žabičky z 5. B ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník

Bc. Ivana Hyková, třídní učitelka